Bình lọc Emaux series P

  • Tên sản phẩm: Bình lọc Emaux series P
  • Mã sản phẩm: P650; P500
  • Hãng sản xuất:  Emaux
  • Áp suất hoạt động tối đa: 36psi (2.5Bar)
  • Nhiệt độ tối đa: 43 độ C (109 độ F)
.
.
.
.