Lò Sưởi Trang Trí 4D A – 800x240x210mm COLOMBO

KÍCH THƯỚC: 800*600*170mm
CÔNG SUẤT: 25W
ĐIỆN ÁP: 220V-50Hz
THIẾT BỊ ĐIỀU KHIỂN: Remote cầm tay ( nhận tín hiệu 2-3m )
BẢNG ĐIỀU KHIỂN: Bảng điều khiển cơ
.
.
.
.