odaycohet.com cam kết bảo mật thông tin, tôn trọng và bảo vệ quyền lợi của khách hàng khi truy cập và liên hệ với odaycohet.com qua trang web odaycohet.com. Dưới đây là các chính sách bảo mật thông tin cá nhân chi tiết:

 1. Phạm vi thu thập thông tin khách hàng:
  Chúng tôi thu thập thông tin khách hàng qua trang web odaycohet.com để hỗ trợ, giải đáp và đáp ứng nhu cầu mua hàng của quý khách.

Để đặt hàng hoặc gửi câu hỏi thông qua trang web odaycohet.com, quý khách có thể cần phải đăng ký thông tin cá nhân bao gồm: Email, Họ tên, số điện thoại, địa chỉ, nhu cầu… Mọi thông tin quý khách cung cấp trên trang web phải chính xác và hợp pháp. odaycohet.com không chịu trách nhiệm về các vấn đề pháp luật liên quan đến thông tin khách hàng cung cấp.

Chúng tôi cũng có thể thu thập thông tin về số lần truy cập, bao gồm số trang đã xem, số liên kết truy cập và các thông tin khác liên quan đến kết nối với odaycohet.com. Chúng tôi cũng thu thập thông tin về trình duyệt web mà quý khách sử dụng để truy cập vào trang webodaycohet.com, bao gồm địa chỉ IP, ngôn ngữ sử dụng, thời gian và các địa chỉ truy cập.

 1. Mục đích sử dụng thông tin khách hàng:
  Chúng tôi cam kết sử dụng thông tin khách hàng với mục đích phù hợp, không vi phạm pháp luật và tuân thủ chính sách bảo mật thông tin khách hàng. Khi cần thiết, chúng tôi có thể sử dụng thông tin này để liên hệ trực tiếp với khách hàng qua email, cuộc gọi xác nhận đơn hàng, thư cảm ơn. Quý khách cũng có thể nhận được thông tin định kỳ về sản phẩm, dịch vụ mới, chương trình ưu đãi hoặc thông tin tuyển dụng nếu đăng ký nhận email thông báo.

 2. Phạm vi sử dụng thông tin khách hàng:
  Ngoài các mục đích sử dụng thông tin đã nêu ở trên, chúng tôi cam kết không tiết lộ thông tin cá nhân của khách hàng ra bên ngoài.

Chúng tôi chỉ tiết lộ hoặc cung cấp thông tin cá nhân của khách hàng trong các trường hợp thật sự cần thiết như: (a) khi có yêu cầu từ cơ quan pháp luật; (b) trong trường hợp chúng tôi tin rằng điều đó sẽ giúp bảo vệ quyền lợi chính đáng của chúng tôi hoặc khách hàng trước pháp luật; (c) trong tình huống khẩn cấp và cần thiết để bảo vệ an toàn cá nhân của các thành viên odaycohet.com

 1. Cam kết về bảo mật thông tin khách hàng:
  Chúng tôi cam kết bảo mật thông tin khách hàng và áp dụng các biện pháp bảo vệ phù hợp để đảm bảo an toàn cho thông tin cá nhân của khách hàng.